Wedstrijdreglement

1. Algemeen

1.1 Wie kan er deelnemen?

Iedere schutter die verzekerd is, kan deelnemen aan de wedstrijden. Het is niet verplicht om aangesloten te zijn bij een federatie.

1.2 Inleg

Jeugdschutters (zowel korte als lange afstand) betalen €9,50. Je bent jeugd tot en met het jaar dat je 15 wordt.
Junioren die 16 of ouder worden, vallen onder volwassenen.
Voor volwassenen en debutanten bedraagt de inleg €12,50.
Betaling gebeurt vooraf via overschrijving. Het geld dient een week voor aanvang van de wedstrijd op de rekening van de inrichter te staan.

1.3 Kledij

De wedstrijdkledij is vrij te kiezen, zolang ze veilig is voor schutter en medeschutters. Het dragen van gesloten schoenen is verplicht.

1.4 Secretariaat

Het secretariaat is geopend vanaf 8u30

2 Wedstrijdverloop

2.1 Inschieten

Van 9u30 tot 10u30 kan er vrij ingeschoten worden op een beperkt aantal doelen onder toezicht van de wedstrijdleiding. Deze staan op al de afstanden waarop tijdens de wedstrijd geschoten wordt. Het aantal te schieten pijlen is vrij en de tijdsklok is niet actief.

2.2 Aanvang van de rondes

 • De eerste ronde (op de verste afstand) start om 11u00, zonder proefpijlen.
 • Tussen de eerste en de tweede ronde wordt een pauze van 45 minuten gehouden.
 • Tussen de tweede en de derde ronde wordt een pauze van 30 minuten gehouden.
 • Korte afstand:      30, 25 & 20 meter
 • Lange afstand:    50, 40 & 30 meter
 • Er wordt begonnen met de verste afstand en geëindigd met de kortste.

  Er wordt geschoten volgens drie pijlenstelsel,  systeem AB/CD, 2 minuten per beurt.

  2.4 Blazoenen en puntentelling

  Iedereen schiet heel de wedstrijd op een blazoen van 80 cm. De scores worden door twee schutters per doel zelf genoteerd. Zowel voor recurve als voor compound wordt op de 'grote' tien geschoten. Per geschoten afstand wordt een scoreformulier ingevuld. Na de eerste en tweede afstand wordt het puntentotaal en aantal tienen en negens overgedragen naar het volgende formulier. Bij gelijke score is het aantal tienen doorslaggevend, gevolgd door het aantal negens. Na afloop van de wedstrijd wordt de rangschikking opgemaakt op basis van het totaal aantal geschoten punten, tienen en negens. Op de lange afstand wordt er per discipline ook een teamrangschikking opgemaakt. Per club worden de punten van de drie hoogst scorende schutters opgeteld.

  2.5 Scheidsrechters

  In alle gevallen van twijfel bij het noteren van de scores is enkel de scheidsrechter bevoegd een oordeel te vellen.
  De beslissing van een scheidsrechter valt niet aan te vechten en is bindend.

  2.6 Materiaalcontrole

  Er wordt voorafgaand aan de wedstrijd geen materiaalcontrole gedaan. Het materiaal van de schutter dient echter wel te voldoen aan de reglementen van World Archery.

  3. Categorieën

  3.1 Reguliere categorieën binnen wedstrijd

  Geschoten wordt binnen onderstaande categorieën:

  • Recurve Heren Jeugd Korte Afstand (RHJe)
  • Recurve Dames Jeugd Korte Afstand (RDJe)
  • Compound Heren Jeugd Korte Afstand (CHJe)
  • Compound Dames Jeugd Korte Afstand (CDJe)
  • Recurve Debutant Korte Afstand (RDe)
  • Compound Debutant Korte Afstand (CDe)
  • Recurve Heren Junioren (RHJ)
  • Recurve Dames Junioren (RDJ)
  • Compound Heren Junioren (CHJ)
  • Compound Dames Junioren (CDJ)
  • Recurve Heren Senioren (RHS)
  • Recurve Dames Senioren (RDS)
  • Compound Heren Senioren (CHS)
  • Compound Dames Senioren (CDS)
  • Recurve Heren Masters (RHM)
  • Recurve Dames Masters (RDM)
  • Compound Heren Masters (CHM)
  • Compound Dames Masters (CDM)
  • Recurve Heren Veteranen (RHV)
  • Recurve Dames Veteranen (RDV)
  • Compound Heren Veteranen (CHV)
  • Compound Dames Veteranen (CDV)

  Wanneer een categorie minder dan drie deelnemers bevat, dan wordt deze samengevoegd met die van het andere geslacht en wordt het geslacht uit de naam van de categorie verwijderd.
  Bv. wanneer er slechts twee deelneemsters zijn in de categorie Compound Dames Veteranen, dan wordt die samengevoegd met de categorie Compound Heren Veteranen en hernoemd naar Compound Veteranen.

  3.2 Extra categorie buiten wedstrijd

  Om tegemoet te komen aan schutters die om welke reden dan ook niet uit willen komen in de reguliere categorieën  op de Lange Afstand, voorzien we een extra categorie buiten wedstrijd op Korte Afstand. Omdat deze categorie buiten de scope van de 900 ICC valt, zullen hier geen prijzen uitgereikt worden.

  4. Leeftijden

  • Jeugd (K.A.): tot en met het jaar waarin de schutter 15 wordt.
  • Debutanten (K.A.): vanaf het jaar waarin de schutter 16 wordt.
  • Junioren (L.A.): tot en met het jaar waarin de schutter 20 wordt.
  • Senioren: tot en met het jaar waarin de schutter 49 wordt.
  • Masters: tot en met het jaar waarin de schutter 59 wordt.
  • Veteranen: vanaf het jaar waarin de schutter 60 wordt.
  • Een jeugdschutter kan uiteraard ook deelnemen op de Lange Afstand.
   Hij/zij dient zich dan in te schrijven als Junior.
  • Wanneer een schutter bij een eerste deelname ouder is dan 15, kan hij/zij dat jaar deelnemen als debutant op de Korte Afstand. Het daaropvolgende jaar gaat die deelnemer naar de reguliere categorie of schiet verder op de Korte Afstand buiten wedstrijd (zie 3.2).
  • Zie ook de leeftijdstabel in bijlage.

  5. Prijsuitreiking (per wedstrijd)

  Op het einde van iedere wedstrijd volgt een prijsuitreiking. In iedere hierboven vernoemde categorie waarin er voldoende deelnemers zijn, worden één tot drie prijzen uitgereikt. Het aantal uit te reiken prijzen hangt af van het aantal deelnemers per categorie.

  • 1 tot 4 deelnemers: 1 prijs
  • 5 tot 8 deelnemers: 2 prijzen
  • Meer dan 8 deelnemers: 3 prijzen

  Bovenop deze prijzen worden er ook nog teamprijzen uitgereikt volgend hetzelfde systeem.
  Het staat de inrichter echter vrij om dit aantal prijzen te verhogen en/of prijzen uit te reiken voor subcategorieën (bv. benjamins/aspiranten).

  6. Eindrangschikking

  Na afloop van de laatste wedstrijd wordt ook een individuele eindrangschikking per categorie opgesteld, behalve voor de debutanten. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de schutter aan 3 van de vier wedstrijden deel te hebben genomen.

  In tegenstelling tot de prijzen per wedstrijd, worden voor de einduitslag geen categorieën samengevoegd.

  Er worden geen prijzen meer uitgereikt aan de beste overall-schutter per boogtype/geslacht.

  7. Vragen / opmerkingen

  Heb je vragen of opmerkingen? Vul dan even het contactformulier in.