Afgelasting 900 ronde Essen

Beste vrienden schutters.

Vooreerst hopen wij dat U en Uw familie in goede gezondheid verkeren en deze moeilijke tijd goed doorstaan hebben.
Dat de crisis nog lang niet voorbij is beseffen wij maar al te goed.
Het versoepelen van alle toegepaste maatregelen gebeurt stapsgewijs.
Omdat wij onmogelijk alle, ons door de overheid, opgelegde regels kunnen respecteren, en de veiligheid en gezondheid van jullie en onze medewerkers kunnen garanderen, hebben wij met het bestuur en ons team besloten om onze wedstrijd van 22 augustus 2020 niet door te laten gaan.
Deze beslissing hebben wij weloverwogen genomen en wij vinden het ontzettend jammer dat onze wedstrijd dit jaar komt te vervallen.
We betreuren het dat geen enkele organisator van het 900 ICC-toernooi dit jaar een wedstrijd heeft kunnen organiseren, Covid-19 heeft ons de das omgedaan!
De schutters die zich reeds ingeschreven hadden voor onze wedstrijd zullen een persoonlijke mail ontvangen.
Diegene die hun inschrijvingsgeld reeds betaald hadden mogen dit eerstdaags terug op hun rekening verwachten.
Wij hopen op jullie begrip te mogen rekenen voor deze toch moeilijke beslissing die wij hebben moeten nemen.
Maar jullie en onze gezondheid gaan voor op alles.
Graag zien wij jullie allen weer terug op onze volgende wedstrijd in augustus 2021!

Met vriendelijke groeten en blijf gezond.

Namens het bestuur van E.L.S.,

de voorzitter Guido Schepers
de sportleider Jos Van Hooydonck.